Teenused

Kinnisvara haldus

Haldamine on korterelamuga seonduvate jooksvate tegevuste korraldamine.

Sise- ja väliskoristus

Sise- ja väliskoristus- see on hoone üldkasutatavate siseruumide pühkimine, pesemine ja korras-hoid, samuti hoone välisterritooriumi korrashoid eesmärgiga hoida objekt puhas.

Elektrikäit

Vastavalt elektriohutusseadusele (RT I 2004, 75, 520) peab igal elamul, mille peakaitse ületab 100 amprit olema määratud elektrisüsteemide käidukorraldaja.

Soojussõlme hooldus

Korterelamu soojussõlme tööd juhib automaatika ning maja kütmine kütteperioodil toimub välisõhu anduri järgi.