Sise- ja väliskoristus

Sise- ja väliskoristus- see on hoone üldkasutatavate siseruumide pühkimine, pesemine ja korras-hoid, samuti hoone välisterritooriumi korrashoid eesmärgiga hoida objekt puhas. Siia alla käib ka sügiseti lehetede riisumine ja talvel kinnistu territooriumilt inimjõuga lume koristamine (suuremate lumekoguste koristamiseks tellitakse lumepuhastusmasinaid).