Soojussõlme hooldus

Korterelamu soojussõlme tööd juhib automaatika ning maja kütmine kütteperioodil toimub välisõhu anduri järgi. Samas nagu iga automaatikal töötav seade vajab ka soojussõlm pidevat järelvaatust ja hooldust. Soojussõlme regulaarse hoolduse eesmärgiks on tagada maja soojussõlme tõrgeteta töö ja soojusenergia säästlik kasutamine.