Elektrikäit

Vastavalt elektriohutusseadusele (RT I 2004, 75, 520) peab igal elamul, mille peakaitse ületab 100 amprit olema määratud elektrisüsteemide käidukorraldaja. Käidukorraldajal peab aga olema vähemalt elektritööde B kategooria pädevustunnistus. OÜ Majavara Haldus käidukorraldajal on A kategooria pädevustunnistus, mis on kõrgeim võimalikest pädevustunnistustest.