Kinnisvara haldus

Põhiliselt oleme tegelenud korterelamute haldamisega. Korterelamute haldamine toimub kas korteriomanike ühisuse või korteriühistu vormis. Haldamine on korterelamuga seonduvate jooksvate tegevuste korraldamine. Korterelamu jooksvat haldust korraldab haldusfirma, eesotsas majahalduriga. Haldusfirma saab haldamise eest haldustasu. Majahalduri tööülesannete hulka kuuluvad muu hulgas elanikega suhtlemine, koostöö korterelamule teenuste osutajatega (nt. AS Eesti Energia, AS Eesti Gaas, AS Tallinna Vesi jne), elanikelt saadud ja korterelamu peamõõtjate näitude edastamine teenuste osutajatele ja raamatupidajale. Oluline on ka ööpäevaringne valmidus avariiolukordade operatiivseks lahendamiseks